Den gamle skoen måtte også få være med. Den er yndlingsleka nå. Lillemor til venstre og Tuppen til høyre