5.døgnet De suger enda ivrig i vei på Kiwi. Vi har lagt en varmeflaske bak dem. Kiwi har begynt å bli bedre å gjør så godt hun kan