Mens vi venter på at flere blir født må noen ligge i varmekasse så lenge