Her ligger alle i mors vaskebalje imens valpekassa blir grundig vaska